Succé för Gränslösa Möten i Båstad 2016

Den 4 augusti 2016 är en dag som kommer att gå till historien. I varje fall av reaktionen bland de drygt 300 personer (bland dem H.K.H. Prinsessan Sofia) som befann sig på Gränslösa Mötens fullsatta halvdagsseminarium i Båstad att döma. Barack Obamas rådgivare John Hope Bryant och Fredrik Reinfeldt var huvudtalare på temat ”A Sustainable Tomorrow” och Kattis Ahlström var moderator.

Från vänster: Bo Nilsson (Gränslösa Möten), Daniel Madhani (Project Playground), H.K.H. Prinsessan Sofia, John Hope Bryant och Fredrik Reinfeldt. Foto: Gränslösamöten.se

Från vänster: Bo Nilsson (Gränslösa Möten), Daniel Madhani (Project Playground), H.K.H. Prinsessan Sofia, John Hope Bryant och Fredrik Reinfeldt. Foto: Gränslösamöten.se

Gränslösa Mötens initiativtagare Bo Nilsson inledde med att förklara tanken bakom evenemanget

- Vi vill sätta en ny standard för möten över gränserna. Ett möte där vi kopplar ihop människor som vill något med människor som kan besluta. Människor som normalt inte träffar varandra. Inte nödvändigtvis människor som tycker likadant utan snarare tvärtom. Jag vill att vi allihop ska få med oss konkreta saker härifrån som vi kan göra något åt. Och att vi ska välja vägar vi aldrig i våra vildaste fantasier hade kunnat drömma om.

Den första talaren som äntrade scenen var Sveriges före detta statsminister Fredrik Reinfeldt. Reinfeldt målade till att börja med upp en ganska utmanande bild av omvärlden, givet allt förfärligt som händer i världen och all den osäkerhet som råder med tanke på Brexit, läget i Turkiet och stundande presidentvalet i USA. Trots allt konstaterade Fredrik Reinfeldt avslutningsvis att världsläget aldrig varit så ljust. En gigantisk medelklass växer fram i länder som Indien och Kina, vilket kommer ge positiva effekter på världsekonomin. Samtidigt varnade han för vad detta kan komma att innebära för våra naturresurser; apropå temat för dagen "A Sustainable Tomorrow".

Besökte Sverige för första gången

Efter en liten paus tog nästa gigant plats på podiet. Entreprenören, filantropen och presidentrådgivaren John Hope Bryant besökte Sverige för första gången. Han inledde med att utrycka sin uppskattning för att ha blivit inbjuden till detta forum, som han beskrev som ett stort köksbord för konversation. Kontentan i Bryants anförande var att 99.9 % av all mänsklig DNA är exakt lika, men att det tyvärr är de saker som betyder minst som vi fäster störst uppmärksamhet vid. Han pekade också på att de två städer i USA som har bäst ekonomi – Los Angeles och New York – också är de städer som har störst andel blandad befolkning.

- I USA har vi många år av proteströrelser bakom oss, nu finns det ett större behov av samarbete och dialog än av protester. Det är också väldigt viktigt att tänka på att alla stora företag idag har en gång varit små. Att skapa gynnsamma förutsättningar för entreprenörer är alltså en förutsättning för att skapa välfärd. Ska vi lyckas med detta ska vi inte göra världen mindre, tvärtom ska vi med ett gränslöst tänk göra den större och se olikheter som en tillgång. Inte bara ur en humanitär aspekt, utan även ur en ekonomisk- och affärsmässig aspekt.

Det är därför John tackade ja till att delta i Gränslösa Möten. Sverige och Norden är en bra plats för att bygga broar och åstadkomma förändringar konstaterade John Hope Bryant, som lovade att komma tillbaka till nästa Gränslösa Möten.

Förmiddagen avslutades med ett samtal mellan Fredrik Reinfeldt och John Hope Bryant, lett av dagens moderator Kattis Ahlström. Därefter väntade gemensam lunch på Restaurang Sand. En lunch fylld av samtal och skapande av nya relationer och möjligheter. Helt i linje med den bärande filosofin bakom Gränslösa Möten.

Dagen avslutas med en välgörenhetsmiddag på Norrvikens Trädgårdar till förmån för Prinsessan Sofias stiftelse Project Playground.

För mer info, vänligen kontakta:
Bosse Nilsson, 070-527 61 12, bo@granslosamoten.se
Fler bilder finns i pressrummet: http://news.cision.com/se/granslosa-moten
Bilder från Project Playgrounds pressrum: http://www.mynewsdesk.com/se/project-playground/

A Sustainable Tomorrow 2017 flyttar gränser

Årets hetaste hållbarhets och framtidskonferens - Det skapades Gränslösa Möten när flera experter besökte Båstad och Gränslös verkstad avslutade dagen

Läs mer

Vinnaren utsedd till Årets Gränslösa Initiativ 2017

Vinnare är - Initiativet ”Football for Life” i FC Rosengård och Fastighetsbolaget Veidekke som har ett givande samarbete sedan många år

Läs mer

Succé för Gränslösa Möten i Båstad 2016

En återblick - Gränslösa Möten genomförde en historisk dag den 4 augusti 2016 med att etablera en ny form för gränslös mötesplats i Skandinavien.

Läs mer

Utmärkelsen Gränslösa Initiativ

- för hållbar utveckling genom partnerskap. ”Partnerships for the Goals”. Nominering för 2018 startar den 1 oktober 2017 (prisvärde: 600 000 kr)

Läs mer