Gränslösa Möten krönikör - Jakob Trollbäck del 1

Här kommer den första krönikan av fyra av Jakob Trollbäck – en av huvudtalarna på eventet A Sustainable Tomorrow den 2 augusti i Båstad.

Jakob Trollbäck, VD på Trollbäck + Company, har tagit fram den grafiska profilen till de 17 globala utvecklingsmålen - Global Goals for Sustainable Development - som världens länder enats kring för att utrota svält och fattigdom och göra världen mer jämställd och jämlik till år 2030. Den grafiska profilen för målen skapades så att de kunde läsas som ett manifest snarare än en utvecklingsagenda.

Trollbäck, som i år startat kommunikationsbyrån The New Division by Trollbäck + Company i Stockholm med inriktning på hållbarhet, jämlikhet och tolerans, räknar ner till eventet i augusti med en krönika varje månad.

Alla stora problem har små lösningar

Alla människor har sina egna, unika utmaningar. Våra personligheter, relationer och vanor kan skapa komplexa problem som ofta är svåra att få ett klart grepp om. Men nästan alla våra omedelbara problem skapas och existerar i vår närmsta omgivning. Det gör dem hanterbara. Vi vet att vi har en god chans att lösa dem med hjälp av medvetenhet och engagemang.

Men vad gör vi med problem som inte är lokala? Vi lever inte längre i ett isolerat litet land där världens problem bara är en moralisk och känslomässig utmaning. En liten donation till en välgörenhet räcker helt enkelt inte till när världen trycker sig på. Det är vår skyldighet att hjälpa till att hitta lösningar. Låt mig ge ett par exempel:

Idag är en stor mängd människor på flykt till Europa. De är offer för ofattbara grymheter och det är kallblodigt och omänskligt att ignorera dem. De behöver vår hjälp. Men situationen skapar många nya problem som inte har enkla och självklara lösningar. Hur ordnar vi med boende? Hur hjälper vi dem att bli självständiga så att de kan försörja sig och bidra till samhället?

Den riktigt stora frågan handlar om vårt klimat. Om vi inte kommer till rätta med växthuseffekten kommer alla drabbas, och drabbas hårt. Vi har inte mycket tid på oss. www.mission2020.global
Om någon tror att vi pratar om hur vårt lokala väder påverkar oss så tänk igen. Det handlar om globala effekter som kan ruinera världsmarknader, störta demokratier och leda till globala väpnade konflikter. Effekterna av en varmare planet är så förödande att de är svåra att fullt ut förutse, men som ett exempel på en omedelbar effekt kommer en stor mängd människor tvingas flytta när kustområden läggs under vatten. Om vi idag tycker att fem miljoner flyktingar från Syrien utgör en stor humanitär, social och ekonomisk påfrestning på våra samhällssystem, hur ska vi då hantera hundratals miljoner hemlösa?' http://nyti.ms/2oxHZdG

Låter det hopplöst? Jo, det är verkligen en utmaning. Vad kan vi göra?

För några år sedan gick den satiriska tidningen The Onion ut med rubriken: "30 miljoner amerikaner undrar hur farligt det egentligen kan vara att kasta bort en enda liten plastflaska". Det var både roligt och träffande, för idag handlar allt om multiplikation. I Amerika kastar man bort 2,5 miljoner plastflaskor varje timme och 3 200 plastpåsar varje sekund. Man kan multiplicera valfri vårdslöshet med sju miljarder människor och resultatet blir alltid lika förödande. Det är en tung insikt.

Men om vi börjar tänka som entreprenörer så vet vi att varje problem också är en möjlighet. All framgång handlar om att hitta lösningar där det finns behov, och det är svårt att tänka sig något viktigare behov än att skapa en bättre framtid för våra barn. Denna hållbara framtid är väl definierad i FNs globala mål, som i Sverige ofta kallas Agenda 2030. Jag skriver mer om dem nästa gång.

För att nå fram behöver vi något som vi människor är världsbäst på: Kreativitet. Ett bra bevis på att nytänkande lönar sig är att Tesla just gick om General Motors som Amerikas högst värderade biltillverkare. Tesla, som gör elbilar, startades för 14 år sedan, GM är idag 109 år. Nya revolutionerande teknologier är helt nödvändiga och kommer spela en avgörande roll i en hållbar värld.
Men det viktigaste är kanske att alla förstår att den där destruktiva multiplikationen också fungerar åt andra hållet.

Varje bra affärsman vet att om man har en tillräckligt stor kundkrets behöver man bara en väldigt liten vinst per transaktion. Det är precis så vi kan lösa många av världens stora problem, genom att bry oss om alla små detaljer.
Det handlar alltså inte om att sänka vår standard. Vi måste bara sluta leva som om inget spelar någon roll. Att bry sig om andra och att ta ansvar för vårt gemensamma välbefinnande innebär i själva verket en stor uppgradering av livskvalitet som är väl värd den lilla ansträngningen som krävs för att leva ett mer hållbart liv.

Jakob Trollbäck
Founder

A Sustainable Tomorrow 2017 flyttar gränser

Årets hetaste hållbarhets och framtidskonferens - Det skapades Gränslösa Möten när flera experter besökte Båstad och Gränslös verkstad avslutade dagen

Läs mer

Vinnaren utsedd till Årets Gränslösa Initiativ 2017

Vinnare är - Initiativet ”Football for Life” i FC Rosengård och Fastighetsbolaget Veidekke som har ett givande samarbete sedan många år

Läs mer

Succé för Gränslösa Möten i Båstad 2016

En återblick - Gränslösa Möten genomförde en historisk dag den 4 augusti 2016 med att etablera en ny form för gränslös mötesplats i Skandinavien.

Läs mer

Utmärkelsen Gränslösa Initiativ

- för hållbar utveckling genom partnerskap. ”Partnerships for the Goals”. Nominering för 2018 startar den 1 oktober 2017 (prisvärde: 600 000 kr)

Läs mer