Krönikor - Gränslösa Möten

Gränslösa Möten Krönika 1 /2015


Utveckling kräver ett gränslöst tänkande!

Världen snurrar allt snabbare. Är du själv under utveckling eller avveckling? Svaren på morgondagens prestationsfrågor finns närmre än de flesta tror. Det är mångfalden och olikheterna som är morgondagens konkurrensfördel.

Världen och din omgivning är under ständig utveckling, men är du det? Avgörande för dina prestationer är vem du umgås med, vem du tar intryck ifrån och lär dig av. Det är alltför vanligt att vi rör oss i sammanhang som inte på djupet bidrar till utveckling. Bekräftande nätverk - där alla är alltför lika i bakgrund och erfarenheter - är nämligen hämmande för tillväxt och utveckling och i grunden förödande! I ett gränslöst tänkande i möten med människor med helt andra erfarenheter och synsätt än dig, där sker utveckling och förändring. Att ständigt våga träna tillsammans med oliktänkande flyttar gränser.

Utgångspunkten är att vill man skapa tillväxt, utveckling, konkurrenskraft och även över tid välfärd, krävs att man utvecklas med samtiden. Att man förutom sin specialkompetens förstår hur samhället och människor förändras samt hur man är i framkant idag.

Utveckling eller avveckling

Vi lever mer än någonsin i en globaliserad värld som hela tiden utvecklas, där hjulen snurrar allt fortare och saker rör sig allt lättare över tidigare gränser. Det handlar om geografiska gränser men också mentala, kulturella och ekonomiska. I ett gränslöst samhälle rör sig innovationer, kapital, arbetskraft och andra resurser blixtsnabbt. Då kan man bara befinna sig i två lägen, under sin egen utveckling eller sin egen avveckling. Står man stilla har man påbörjat sin avveckling.

Ska man bli en framgångsrik entreprenör, sportchef, taxichaufför, filmregissör, lärare, politiker eller student så jämförs man hela tiden med andra, som konkurrerar om nycklarna till utveckling och framgång. Det gäller att utveckla sin kunskap, sitt hantverk och utveckla sina färdigheter genom andra människor, nätverk, kluster, kollegor med andra kulturella referensramar. Många gånger fjärran från det du varit van vid!

Ofta har vi valt att leva i ett segregerat samhälle eller grupperingar, där vi splittrat upp oss i kategorier; de unga med en fot i framtiden, de mitt i livet med resurser, makt och verktyg och de seniora med livserfarenheter i olika grupperingar.De är alla ofta bekräftande nätverk som har sina för- och nackdelar som fyller vissa behov. Men behöver varandra för att skapa utveckling.


Potentialen ligger i olikheter

Man kan däremot prestera bättre tillsammans med människor som har gemensam värdegrund men helt andra referensramar och erfarenhetsbanker, utbildnings- och kunskapsperspektiv, olika sätt att hantera utmaningar och lösa uppgifter. Det är i olikheterna som en stor outnyttjad potential ligger för att vara mera med i matchen!

Förändringar är en normal del av varje människas liv, men sättet vi förhåller oss till förändringar är väldigt individuellt. Avgörande är att förädla det man själv är duktig på, men att hänga med i den omvärld man ska gå i takt med, där man ska kommunicera, verka, sälja, agera. Därför är det viktigt att umgås gränslöst med människor som har andra preferenser och annan förändringstakt. Morgondagens överlevare älskar mångfald!


Det behövs fler förbundskaptener

De flesta som sitter i de bekräftande nätverken, eller åtminstone leder dem, kommer att försvara dessa, när det egentligen är de som borde vara först på bollen i ett nytt tänkande. Många av dagens nätverk har kanske gått i sin egen fälla, har stelnat, har inte fångat utvecklingen utan har blivit bekräftande på ett sätt som de inte var dag ett.

För att överleva måste man kunna sitt hantverk och vara i framkant inte minst när det gäller förändringsprocesser. Förr i tiden kanske det räckte att vara duktig på sitt hantverk och en viss tillpassning. Så är det inte längre!

I de team, lag och organisationer som kommit längst har man bred sammansättning, en mångfald när det gäller kön, nationalitet, erfarenhet, kompetens, utbildning etc. Men det kräver ofta någon som leder processen. Förbundskaptener från idrotten har förmågan att sätta samman lag med olikheter. Kulturen, skolan, kommuner, näringslivet har därför mycket att lära av idrotten när det gäller att träna och ha en plan för hur man ska bli bättre, vara i framkant och vinna dagens och morgondagens matcher. Det krävs fler förbundskaptener för att vi skal kunna maximera de mänskliga resurser som redan finns i din närhet idag. Vi ser inte skogen för alla träden med dagens segregerade synsätt!


Bo Nilsson
Entreprenör och grundare av nätverket Gränslösa Möten.

Gränslösa Möten Krönika 1 /2015 - pdf


A Sustainable Tomorrow 2017 flyttar gränser

Årets hetaste hållbarhets och framtidskonferens - Det skapades Gränslösa Möten när flera experter besökte Båstad och Gränslös verkstad avslutade dagen

Läs mer

Vinnaren utsedd till Årets Gränslösa Initiativ 2017

Vinnare är - Initiativet ”Football for Life” i FC Rosengård och Fastighetsbolaget Veidekke som har ett givande samarbete sedan många år

Läs mer

Succé för Gränslösa Möten i Båstad 2016

En återblick - Gränslösa Möten genomförde en historisk dag den 4 augusti 2016 med att etablera en ny form för gränslös mötesplats i Skandinavien.

Läs mer

Utmärkelsen Gränslösa Initiativ

- för hållbar utveckling genom partnerskap. ”Partnerships for the Goals”. Nominering för 2018 startar den 1 oktober 2017 (prisvärde: 600 000 kr)

Läs mer