Gränslösa Möten

– Vi vill skapa tillväxt och utveckling genom att erbjuda intressanta mötesplatser såväl fysiska som digitala för personer med olika bakgrunder, erfarenheter och kompetenser. Vi sammanför människor från olika länder, verksamheter och branscher med olika kopmpetenser, erfarenheter och kulturella referensramar med syfte att skapa ett bättre samhälle och ännu fler affärsmöjligheter. Det är just mixen och mångfalden som kommer att bli morgondagens konkurrensfördel.

Konceptet består av framtids- och hållbarhets seminariet som fick stor uppmärksamhet startåret 2016, A Sustainable Tomorrow. Samt mötesplattformen Gränslösa Landslaget som utvecklats sedan 2013 där intill 101 personer är sammankopplade under 24 månader.

   

Jana Söderberg - Din huvudcoach

Hon är en av Sveriges främsta coacher och föreläsare med hjärnforskning och prestationer i fokus. Hon har ett kompetent team av coacher och specialister för att träna dig.

Konceptet

Gränslösa Möten är ett nytänk inom mötesplatser. Gränslösa Möten vill skapa och utveckla mötesplatser för människor med gemensamma värdegrunder men med olika referensramar, erfarenheter, utbildningar, kunskaper och synsätt. Genom olikheterna skapas förutsättningar att utvecklas med samtiden. Gränslösa Möten utvecklar regionala Landslag för Personlig Utveckling och nya affärsmöjligheter. 

Framtids- och hållbarhets konferensen A Sustainable Tomorrow är en mötesplats för respektive regions framtidsfrågor där vi sammanför de främsta i regionen AST genomförs tillsammans med de främsta va dagens och morgonsdagens beslutsfattare och påverkare. Genomförandet är i fokus.

Vi bygger konceptet på de Globala målen 2030, världens megatrender samt ett gränslöst synsätt där det är olikheterna och mångfalden som skapar morgondagens hållbara framgång. Think, Talk and Do togehter!

Målsättning

Målsättningen är tydlig. Vi vill vidga perspektiven och skapa förutsättningar för nya möten och relationer. Vi rör oss rakt igenom alla grupperingar och suddar ut de osynliga gränserna som finns. Vi vill förstärka och komplettera Ert dagliga arbete i framtids- och hållbarhetsfrågor. Vi vill skapa handling, utveckling för dig genom att använda olikheterna i din omgivning och internationellt.

Föredragshållare

Här har vi unika förutsättningar att finna de bästa! Vi letar efter de bästa regionala förebilderna förstärkta med någon av de bästa i Sverige och internationellt inom det aktuella ämnet för dagen. Men vi har stora krav! De skall ha ett budskap/historia samt passionen och äktheten som berör. Vi har resurserna att finna dessa personer.

Gränslösa Bussen

Vår geniala uppfinning. Vi gör resan till en upplevelse som skapar relationer på vägen. Ni får värdskap, coaching, förberedelse och analys på vägen.

Nya relationer innan, under och efter inspirationsdagen, win-win i en föränderlig värld! Miljöriktigt, nytänkande och mycket lönsammare för Er.

Program 2018

Snart släpps programmet för de tre träffarna under 2018.

Tre träningsdagar, lunchträffar och medlemsförmåner. läs mer i nedanstående fil eller

kontakta info@granslosamoten.se för mer information.

A Sustainable Tomorrow 2017 flyttar gränser

Årets hetaste hållbarhets och framtidskonferens - Det skapades Gränslösa Möten när flera experter besökte Båstad och Gränslös verkstad avslutade dagen

Läs mer

Vinnaren utsedd till Årets Gränslösa Initiativ 2017

Vinnare är - Initiativet ”Football for Life” i FC Rosengård och Fastighetsbolaget Veidekke som har ett givande samarbete sedan många år

Läs mer

Succé för Gränslösa Möten i Båstad 2016

En återblick - Gränslösa Möten genomförde en historisk dag den 4 augusti 2016 med att etablera en ny form för gränslös mötesplats i Skandinavien.

Läs mer

Utmärkelsen Gränslösa Initiativ

- för hållbar utveckling genom partnerskap. ”Partnerships for the Goals”. Nominering för 2018 startar den 1 oktober 2017 (prisvärde: 600 000 kr)

Läs mer