Vinnare 2017 - Initiativet ”Football for Life”

Så blev det till slut avgjort vilka som skulle vinna utmärkelsen ”Årets Gränslösa Initiativ för Hållbar Utveckling”.  Juryn hade 11 fantastiska initiativ att utvärdera och som ”alla egentligen förtjänade att vinna” som en av jurymedlemmarna uttryckte det. Juryn arbetade efter en fastställd process i flera steg, och hade ett antal urvalskriterier att basera sin utvärdering på:

 

Initiativet/ projektet ska ha varit aktivt under 2016-2017 och måste ha uppfyllt något av dessa kriterier (skala 1-5)

 • Bidragit till ökad hållbarhet genom samarbete/ partnerskap mellan en ideell organisation och ett företag med fokus på Mål 17 i FNs globala hållbarhetsmål.
 • Skapat förändring och förbättring inom området för hållbar utveckling. 

 

Det är en förutsättning att initiativet:

 • Genererat reell nytta för verksamheten – d.v.s. ej pappersprodukt.
 • Inspirerat/ kan inspirera andra att göra samma sak (d.v.s. ej företagsspecifika). 
 • Visar på nya, spännande och alternativa lösningar för hållbar utveckling. 
 • Visar på mod och förmåga att utmana traditionella vägar. 
Från vänster: Agneta Gynning konstnär, Marie Hellman (Veidekke), Jenny Damgaard (Football for Life), Bo Nilsson (Gränslösa Möten), Karin Jarl Månsson (FC Rosengård), Anne Wolf (Årets Gränslösa Initiativ) och Mireille Andersson (jurymedlem)

Från vänster: Agneta Gynning konstnär, Marie Hellman (Veidekke), Jenny Damgaard (Football for Life), Bo Nilsson (Gränslösa Möten), Karin Jarl Månsson (FC Rosengård), Anne Wolf (Årets Gränslösa Initiativ) och Mireille Andersson (jurymedlem)

Valet föll till slut på initiativet ”Football for Life” i FC Rosengård och Fastighetsbolaget Veidekke som har ett givande samarbete sedan många år. Juryns motivering löd:

 

”Initiativet har under nästan 10 år varit verksamt och genererat verkligt värde, för de båda parterna i samarbetet.  Projektet skapar möjligheter och förverkligar drömmar men verkar också för hållbarhet i samhället i stort.

Man arbetar med fotbollen som verktyg för att stärka unga, sydafrikanska, flickors självkänsla, självförtroende och ställning i samhället. Detta bidrar i sin tur till att flickorna i högre utsträckning kan ta ansvar för sina liv och därigenom hindra HIV från att spridas ytterligare. Vid starten 2008 hade man verksamhet vid 40-talet skolor och idag vid hela 550 skolor.

Huvudsponsorns värdegrund baseras på respekt för människan, entusiasm och modet att vara gränssprängande. Dessa tre fundament delar man med organisationen och skapar på så vis ömsesidigt värde för båda parter och gör stor skillnad i Sydafrika såväl som i Rosengård. ”

 

Vinnarna tillkännagavs under konferensen ”A Sustainable Tomorrow” i Båstad 2 augusti och förärades med ledarutvecklingsprogram från sponsorerna Novare Leadership Academy och Euro Academy till ett värde av 600.000 kr samt en ärofull statyett i brons av konstnären Agneta Gynning. 

 Statyett i brons av konstnären Agneta Gynning

Statyett i brons av konstnären Agneta Gynning

Nu hoppas vi att vi till nästa år har minst lika många nominerade och att denna första utmärkelse har inspirerat många flera till att både starta givande samarbeten och att ha modet att berätta om dem! 

Välkomna med nomineringar fr.o.m. 1/10  2017– 1/5 2018. Skicka nominering till:

Info@granslosamoten.se

 De nominerade i år var:

 

 • Racing for Charity/ Friends
 • CancerRehabfonden/ Interflora
 • Kompisbyrån/ Delicato
 • Malmö Hållbarhetscenter
 • Nordic Sea Winery – Marint Centrum
 • Öppna företag i Varberg
 • Football for Life, FC Rosengård/ Veidekke
 • Läkarmissionen/ Executive Women Program
 • Miljötullen i Svenstad/ RSMH
 • Hungerprojektet/ RoI Rekrytering
 • Vattenpoolarna

A Sustainable Tomorrow 2017 flyttar gränser

Årets hetaste hållbarhets och framtidskonferens - Det skapades Gränslösa Möten när flera experter besökte Båstad och Gränslös verkstad avslutade dagen

Läs mer

Vinnaren utsedd till Årets Gränslösa Initiativ 2017

Vinnare är - Initiativet ”Football for Life” i FC Rosengård och Fastighetsbolaget Veidekke som har ett givande samarbete sedan många år

Läs mer

Succé för Gränslösa Möten i Båstad 2016

En återblick - Gränslösa Möten genomförde en historisk dag den 4 augusti 2016 med att etablera en ny form för gränslös mötesplats i Skandinavien.

Läs mer

Utmärkelsen Gränslösa Initiativ

- för hållbar utveckling genom partnerskap. ”Partnerships for the Goals”. Nominering för 2018 startar den 1 oktober 2017 (prisvärde: 600 000 kr)

Läs mer