Utmärkelsen – priser

Den organisationen och företaget som av juryn utses till vinnare, erhåller förutom äran, diplom samt en årlig inbjudan till AST-dagen även kompetensutvecklings-paket för 8 personer för ledarutveckling:

Euro Academy – 6 program för intill 6 personer i Dynamic Management

(värde 49.000 kr per program)

http://www.dynamic-management.eu/uk/dm/

Novare Leadership Academy - Cheetah – Disruptive Innovation Program

(värde 159.000 kr )

Ett innovationsprogram för affärsutvecklare, intraprenörer etc. med tydligt uppdrag att driva förändringsarbete och transformation. ( OBS Deltagaren betalar själv logi och resor)

Novare Leadership Academy - Novare Executive Women Program

(värde 159.000 kr) 

Ledarprogram & Nätverk för seniora kvinnliga ledare och nyckelspecialister på ledningsnivå

Information om våra prissponsorer

Euro Academy

EuroAcademy erbjuder företag och organisationer professionella utbildningsprocesser och program för utveckling av kompetens och ledarskap.

Våra processer och program är flexibla och vi arbetar med utgångspunkt i varje organisation och dess speciella behov och förutsättningar. Målsättningen är att förstärka en önskad kultur samt ta tillvara organisationens och dess medarbetares resurser. Våra konsultinsatser bidrar till att organisationen förstärker sina möjligheter att nå uppsatta mål och visioner. Vi arbetar med fokus på att utveckla ledare och chefer så väl som medarbetare och team eftersom en organisations möjligheter och framgång beror på individens kompetens och utveckling. http://www.euro-academy.com

Novare Leadership Academy

Novare erbjuder specialistkompetens inom området Human Capital och består av ett flertal bolag och intressebolag, där varje enskilt bolag är specialister inom sitt område.

Tillsammans är vi experter på allt som har med medarbetare och kompetens att göra. Det kan handla om att hitta rätt person till rätt plats men också om att systematiskt analysera företagets kompetensbehov och långsiktigt utveckla medarbetarna. Novare Leadership Academy arrangerar ledarprogram för näringsliv & organisationer. http://novare.se

Arrangör och stiftare av utmärkelsen

A Sustainable Tomorrow 2017 flyttar gränser

Årets hetaste hållbarhets och framtidskonferens - Det skapades Gränslösa Möten när flera experter besökte Båstad och Gränslös verkstad avslutade dagen

Läs mer

Vinnaren utsedd till Årets Gränslösa Initiativ 2017

Vinnare är - Initiativet ”Football for Life” i FC Rosengård och Fastighetsbolaget Veidekke som har ett givande samarbete sedan många år

Läs mer

Succé för Gränslösa Möten i Båstad 2016

En återblick - Gränslösa Möten genomförde en historisk dag den 4 augusti 2016 med att etablera en ny form för gränslös mötesplats i Skandinavien.

Läs mer

Utmärkelsen Gränslösa Initiativ

- för hållbar utveckling genom partnerskap. ”Partnerships for the Goals”. Nominering för 2018 startar den 1 oktober 2017 (prisvärde: 600 000 kr)

Läs mer