Utmärkelsen Gränslösa Initiativ

- för hållbar utveckling genom partnerskap

Varför en Utmärkelse för Mål 17?

Syftet med Utmärkelsen Gränslösa Initiativ är att lyfta fram goda exempel som baseras på Mål 17 i de globala hållbarhetsmålen, ”Partnerships for the Goals”.

 • Visa på satsningar som görs mellan organisationer och företag genom att gemensamt skapa projekt som skapar värde för båda parter, genom affärsmöjligheter och resultat för hållbarhet genom bistånd och/ eller välgörenhet.
 • Uppmuntra kreativitet och innovation kring värdeskapande gemensamma initiativ mellan företag och ideella organisationer.

Utmärkelsen Gränslösa Initiativ delas ut gemensamt till ett företag och en organisation som gemensamt engagerat sig för att skapa hållbar utveckling.

Det kan handla om allt från en affärsidé, ett projekt eller ett initiativ där man gemensamt skapar värde, där man tar tillvara styrkorna från två eller flera organisationer för att tillsammans skapa möjligheter att arbeta för hållbar utveckling, resultat eller tillväxt.

Det handlar om att lyfta fram goda exempel på hur man kan nå längre och skapa mera och större möjligheter att göra gott genom att tillvarata kraften i respektive organisation.

Vem kan bli nominerad?

 • Företag och ideell organisation gemensamt
 • Företag, som vill göra gott, men som vill göra mer än att donera pengar, snarare bidra till entreprenörskap genom att gå samman med en ideell organisation.
 • För en ideell organisation, som vill skapa värde tillsammans med ett företag, genom ett gemensamt projekt.

Vad vill vi uppnå?

 • Synliggöra och bygga vidare på Hållbar utveckling och ledarskap
 • Möjliggöra insamling av medel till goda initiativ för hållbar utveckling
 • Uppmärksamma, belöna och premiera de initiativ som ligger i framkant genom konkreta handlingar.

Hur kopplar detta till Målen för Hållbar utveckling?

Vi tror att en förutsättning för en realistisk möjlighet att nå de globala hållbarhetsmålen, är just samverkan mellan näringsliv och ideella organisationer.

Vad krävs för att nominera?

Nominering görs för både företaget och ideell organisation, enligt mall nedan.

Vilket initiativ vill du nominera?

Företag/organisation *

E-post *

Telefon

Vem är du som nominerar?

Namn *

E-post *

Telefon *

Nominering – Information & Motivering

Initiativets namn

Partners

 • Beskriv företag och organisation och vad initiativet går ut på

Mål & Syfte

 •  Beskriv kortfattat innebörden I projektet/ initiative och övergripande syfte och målsättningar.

Projektet/ Initiativet

Bakgrund och möjligheter

 • Beskriv kortfattat nuläge och anledningen till att projektet/ initiativet kom till.

Vad har projektet åstadkommit så här långt?

Vilka målsättningar har man för projektet för det kommande året?

Beskriv kortfattat vinna-vinna effekterna av initiativet, både affärsmöjligher och värdet för organisationen.

Varför är detta initiativ viktigt?

Varför är detta initiativ värt att lyftas fram? Motivera!

 

Länkar till källor för support & bakgrundsinformation

 • Dokumentation
 • Internt material, projektbeskrivning o dyl.
 • Extern information, t.ex på hemsidor o.dyl
 • Kontaktpersoner & initiativtagare

Ansökningstid 1/10 2017 - 1/5 2018, skicka ansökan till granslost-ansvar@granslosamoten.se

Urvalskriterier Juryn Utmärkelsen – priser

Projektledare Årets Gränslösa Initiativ

Bo Nilsson
bo@granslosamoten.se
+46 70 527 6112

Anne Wolf
Anne.wolf@leadnetwork.se
+46 70 639 6099

Gränslöst initiativ -pdf

Kontaktpersoner/projektledare:

Bo Nilsson
bo@granslosamoten.se
+46 70 527 6112

Anne Wolf
Anne.wolf@leadnetwork.se
+46 70 639 6099


Nomineringsperioden startar fredag 19 maj och pågår till och med 10 juni 2017

A Sustainable Tomorrow 2017 flyttar gränser

Årets hetaste hållbarhets och framtidskonferens - Det skapades Gränslösa Möten när flera experter besökte Båstad och Gränslös verkstad avslutade dagen

Läs mer

Vinnaren utsedd till Årets Gränslösa Initiativ 2017

Vinnare är - Initiativet ”Football for Life” i FC Rosengård och Fastighetsbolaget Veidekke som har ett givande samarbete sedan många år

Läs mer

Succé för Gränslösa Möten i Båstad 2016

En återblick - Gränslösa Möten genomförde en historisk dag den 4 augusti 2016 med att etablera en ny form för gränslös mötesplats i Skandinavien.

Läs mer

Utmärkelsen Gränslösa Initiativ

- för hållbar utveckling genom partnerskap. ”Partnerships for the Goals”. Nominering för 2018 startar den 1 oktober 2017 (prisvärde: 600 000 kr)

Läs mer